Termeni și condiții

1. Prin utilizarea acestui Site, vld-management.adrianchitoi.ro, sunteți de acord cu aceste condiții de utilizare.

Accesul și utilizarea acestui Site sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând Site-ul, acceptați, fără limitări sau calificări, aceste condiții și luați la cunoștința ca orice alte acorduri sunt înlocuite prin prevederile prezentelor Condiții de Utilizare. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați, fără limitări sau calificări, Condițiile de Utilizare ale acestui Site, vă rugăm să părăsiți acest Site.

2. Proprietatea Conținutului

Site-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând fără limitare toate textele și imaginile („Conținut”) care sunt în proprietatea și sub dreptul de autor (copyright) al VLD MANAGEMENT, sau al altora cu toate drepturile rezervate, cu excepția cazului în care nu este altfel specificat. Orice Conținut care constă într-o marcă, logo, sau marcă de serviciu reprezinta marcă înregistrata și neînregistrata a VLD MANAGEMENT sau a altora. Este strict interzisă utilizarea oricărui Conținut, fără permisiunea în scris a proprietarului „Conținutului”. De asemenea, va informam ca VLD MANAGEMENT își va asigura și impune în mod hotărât recunoașterea drepturilor de proprietate intelectuală în conformitate cu legile în vigoare, ajungând dacă este cazul, la acționarea celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, în judecată prin instanțele competente.
Dreptul de administrare a site-ului și a conținutului acestuia este deținut de către VLD MANAGEMENT.

3. Utilizarea Site-ului

VLD MANAGEMENT acorda permisiunea de a utiliza Site-ul în următoarele condiții:
Este interzis să modificați, să copiați, să expuneți, să refolosiți, să reproduceți, să publicați, să autorizați, să acordați o licență de folosire, să creați lucrări derivate din, sau să transferați, să vindeți sau să folosiți Conținutul publicat de către VLD MANAGEMENT în acest site, materiale protejate prin legile naționale și internaționale de copyright, în alt mod decât cu acordul scris al VLD MANAGEMENT.
Este interzis să folosiți Site-ul pentru a afișa sau transmite orice fel de material ce are caracter amenințător, fals, înșelător, abuziv, de hartuire, licențios, calomniator, vulgar, obscen, scandalos, instigator, pornografic sau profanator, sau orice alt fel de material care poate constitui sau încuraja un comportament ce va putea da naștere unei infracțiuni, sau ar putea conduce la răspundere civilă, sau ar încalcă în alt mod legea. VLD MANAGEMENT va coopera cu oricare dintre autoritățile desemnate să aplice legea și se va conforma cu orice sentința judecătoreasca prin care se cere sau se ordonă societății VLD MANAGEMENT să dezvăluie identitatea oricărei persoane care ar afișa sau transmite orice fel de informație sau material de acest fel pe sau prin intermediul Site-ului.
Este interzisă redistribuirea vreunei pagini din site prin framing cu excepția existentei unui acord scris din partea VLD MANAGEMENT cu privire la acceptul redistribuirii vreunei pagini.
Este interzis să utilizați Site-ul în scop de publicitate sau pentru orice fel de cerere/oferta cu caracter comercial fără acordul VLD MANAGEMENT.

4. Confidențialitate

Orice date cu caracter personal precum: numele, adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail a dumneavoastră pe care o transmiteți pe Site, posta electronica sau prin alta modalitate vor fi folosite în conformitate cu Politica de Confidențialitate. Orice alt fel de comunicări sau materiale pe care le transmiteți pe acest Site, precum întrebări, comentarii, sugestii sau alte mesaje de acest fel vor fi considerate ca neconfidențiale și neprotejate de drepturi de proprietate intelectuală determinate.
Utilizatorii și/sau vizitatorii site-ului nu vor prelua nicio informație despre niciun alt utilizator al site-ului. În cazul în care doriți ca datele dumneavoastră sa nu fie colectate, nu le trimiteți către noi.
În cazul în care nu specificați în mod explicit că nu doriți ca VLD MANAGEMENT să folosească datele dumneavoastră personale, acesta poate folosi aceste informații în următoarele moduri: VLD MANAGEMENT poate stoca și prelucra datele dumneavoastră pentru a va înțelege mai bine nevoile și pentru îmbunatățirea produselor și serviciilor; VLD MANAGEMENT va putea stoca și prelucra datele cu caracter personal pentru a trimite pe viitor informații despre noi oferte, promoții, mesaje publicitare și de marketing direct; VLD MANAGEMENT va putea oferi unei terțe parți informația agregata, dar nu individuală despre utilizatorii platformei.
În cazul în care doriți sa nu mai fiți contactați de către noi sau doriți modificarea vreunei informații furnizate către noi, ne puteți contacta la vasile.mocanu@vldmanagement.ro
VLD MANAGEMENT își rezervă dreptul de a colecta automat informații tehnice despre orice vizitator al site-ului, informații care nu sunt personal identificabile.
VLD MANAGEMENT își rezervă dreptul de a stoca informații pe computerele utilizatorilor, sub forma de cookie sau sub forma unui alt fișier similar.

5. Lipsa garanțiilor

Întreg conținutul acestui site poate fi modificat și vă este oferit fără a se oferi nicio garanție de niciun fel, fie aceasta expresa sau implicită.

6. Exonerarea de Răspundere

Utilizarea acestui site este în totalitate pe contul dumneavoastră. VLD MANAGEMENT sau orice alta parte implicata în conceperea, producerea sau oferirea site-ului nu sunt răspunzătoare pentru daune directe sau indirecte, de orice natura, ce ar rezulta din sau în legătura cu utilizarea acestui site sau a conținutului său. VLD MANAGEMENT nu își asumă nicio responsabilitate și nu va fi răspunzătoare pentru nicio dauna sau viruși care ar putea sa va infecteze computerul sau alte bunuri în urma accesării sau utilizării acestui site, sau descărcării oricărui material, informații, text, imagini, video sau audio de pe acest site.

7. Link-uri pe site-urile unei terțe părți

Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri aflate în proprietatea sau operate de alte părți decât Web Design Giurgiu. Astfel de link-uri va sunt furnizate pentru a le folosi numai dacă veți dori aceasta. VLD MANAGEMENT nu controlează și nu este răspunzătoare pentru conținutul și condițiile de confidențialitate sau securitate și de funcționalitatea acestor site-uri. Fără a se limita la cele mai sus menționate, VLD MANAGEMENT își declină în mod special orice răspundere dacă aceste site-uri:
Încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe părți;
Sunt inexacte, incomplete sau conțin informații înșelătoare;
Nu au caracter comercial sau nu răspund îndeplinirii unui anumit scop;
Nu oferă o securitate adecvată;
Conțin viruși sau alte elemente cu caracter distructiv;
Sunt licențioase sau calomnioase.
De asemenea, VLD MANAGEMENT nu autorizează conținutul sau orice alte produse și servicii prevazute pe astfel de site-uri. Dacă intrați printr-un link pe astfel de site-uri sau pe acest site, vă asumați personal riscul, fără a exista în acest sens permisiunea Web Design Giurgiu.

8. Revizuiri ale acestor Condiții de Utilizare

VLD MANAGEMENT poate, în orice moment și fără notificare prealabila, să revizuiască aceste Condiții de Utilizare prin actualizarea acestora. Sunteți obligat să respectați oricare și toate astfel de revizuiri și de aceea va trebui să vizitați aceasta pagina a site-ului nostru în mod periodic pentru a lua la cunoștința Condițiile de Utilizare actualizate.
Sunteți de acord în așa fel încât VLD MANAGEMENT, la alegerea sa, să înceteze sau să întrerupă utilizarea de către dvs. a site-ului la nerespectarea Termenilor de Utilizare. În momentul suspendării sau încetării respective, dumneavoastră trebuie: (a) sa încetați utilizarea site-ului și (b) să distrugeți orice copii făcute după orice parte a conținutului sau. Nu veți considera VLD MANAGEMENT răspunzătoare pentru daunele, costurile, răspunderile, cheltuielile (inclusiv costurile avocaților) și sumele pentru înțelegerile legate de orice proces, pretenție sau acțiune depusa de către un terț împotriva VLD MANAGEMENT drept rezultat al: (a) neglijentei, proastei reprezentări, erori sau omitere din partea dvs. sau (b) încălcării din partea dvs. a Termenilor de Utilizare și a legilor sau regulamentelor de aplicare.
Utilizați acest site pe propria responsabilitate. Nici VLD MANAGEMENT, nici terții implicați în crearea, producerea sau livrarea site-ului, nu sunt responsabili pentru daunele directe, indirect, punitive, incidentale, special, logice sau alte daune legate de utilizarea acestui site sau a conținutului, indiferent dacă se realizează pe baza unui contract, responsabilitate strictă sau alta modalitate, chiar cu avertizarea privind posibilitatea unor astfel de daune.

9. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Aceste Condiții de Utilizare și utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instantele competente din Romania vor avea jurisdicție exclusiva asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din, sau se vor referi la, sau vor fi în legătura cu prevederile Condițiilor de Utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiții de Utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.